I forbindelse med indførelse af Folkeskolereformen (2014) fremgik elevinddragelse som en særskilt målsætning for en ny og bedre folkeskole. På denne baggrund gennemførte Danske Skoleelever i samarbejde med Undervisningsministeriet og Aarhus universitet i 2013 et større forsøgs- og forskningsprojekt: Elevinddragelse i folkeskolens 8. klasse.

Formålet med projektet har været at undersøge påvirkningen af elevinddragelse i undervisningen på to forskellige områder:

  1. Hvorvidt kan kurser og klassebesøg øge elevinddragelsen i dansk- og matematiktimerne hos elever i 8. klasse?
  2. Hvorvidt kan man via øget elevinddragelse påvirke elevernes faglige præstationer, elevernes trivsel og samfundsengagement?

Indsatsen

Elevinddragelsesprojektet forløb over syv måneder i skoleåret 2014/2015.
I alt deltog: 48 kommuner med 6161 elever fordelt på 65 klasser.
Alle deltagende 65 klasser blev tilfældigt udvalgt af Aarhus Universitet.

Danske Skoleelever stod for gennemførelsen af to forskellige elevinddragelsesindsatser målrettet undervisningen. Begge indsatser var opbygget som aktionslæringsforløb med et introduktionsforløb, tre kursusgange og et afrundingsforløb, hvor dansk- og matematiklæreren samt to elever fra hver klasse deltog samt et separat kursus for skolelederne.

I de to forskellige elevinddragelsesindsatser indgik arbejdet med elevinddragelse i klasserne både før og efter de tre kursusgange. Forskellen mellem de to elevinddragelsesindsatser var, at der i indsatsen 2014/2015 blev ydet konsulentbistand af pædagogiske konsulenter fra Danske Skoleelever. Konsulenterne besøgte klasserne og underviste her i elevinddragelse. Grundlaget for at gennemføre to forskellige type indsatser var en undersøgelse af, om forskellig intensitet i elevinddragelsesindsatser ville have konsekvenser for den konkrete implementering af elevinddragelse i de enkelte klasser samt i de ønskede effekter af kurserne på undervisningen.

Projektets resultater

Kan kurser og klassebesøg med værktøjer og øvelser udviklet af Danske Skoleelever øge elevinddragelse i dansk- og matematiktimerne?
Svaret er et entydeligt ja, således ved vi nu, hvordan man kan øge elevinddragelsen markant i timerne.

Kan øget elevinddragelse påvirke elevernes faglige præstationer, elevernes trivsel og samfundsengagement?
Elevinddragelse har ikke vist en direkte påvirkning af elevernes faglighed, trivsel og samfundsengagement.

Øvrige resultater

– Til gengæld er det lykkedes at få markant mere elevinddragelse i undervisningen i dansk- og matematiktimerne.
– Samtidig er det lykkedes at øge de deltagende læreres kompetencer, særligt inden for motiverende læringsmiljøer og tydelig målsætning i undervisningen.
– Sidst men ikke mindst medvirker elevinddragelse til, at eleverne får medejerskab til undervisningen, og motivationen øges.

Elevinddragelse i folkeskolen. Resultater af et lodtrækningsforsøg i 8. klasse. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Læs rapport

Rapport 2014: “Elevinddragelse i Undervisningen: En vej til øget faglighed, trivsel og samfundsengagement”

Læs dansk versionRead english version

Vil du vide mere

En mere dybdegående og nuanceret viden om elevinddragelse fra 8.-klassesprojektet skildres i nedenstående videoer af projektets dygtige deltagere. Nedenstående videoer formidler formål, resultater og fremadrettede visioner for arbejde med elevinddragelse. Projektets mange deltagere deler ud af deres erfaringer og viden om elevinddragelse og disse udfoldes både fra et elev-, lærer-, forvaltnings- og forskningsperspektiv.